ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมคณะกรรมการจัดทำและติดตามประเมินผลแผนปฎิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด

02 05 61 2วันที่ 2 พฤษภาคม 2461 สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 6 (นนทบุรี) โดยส่วนยุทธศาสตร์และแผนสิ่งแวดล้อม ร่วมประชุมคณะกรรมการจัดทำและติดตามประเมินผลแผนปฎิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด ณ ห้องประชุมโพธิ์ทอง ศาลากลางจังหวัดอ่างทอง อำเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง  นายวีร์รวุทธ์ ปุตระเศรณี ผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธานการประชุม New

Level Triple-A conformance, 
          W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0 Valid CSS!