ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมคณะกรรมการจัดทำและติดตามประเมินผลแผนปฎิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด

  • Print

02 05 61 2วันที่ 2 พฤษภาคม 2461 สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 6 (นนทบุรี) โดยส่วนยุทธศาสตร์และแผนสิ่งแวดล้อม ร่วมประชุมคณะกรรมการจัดทำและติดตามประเมินผลแผนปฎิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด ณ ห้องประชุมโพธิ์ทอง ศาลากลางจังหวัดอ่างทอง อำเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง  นายวีร์รวุทธ์ ปุตระเศรณี ผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธานการประชุม New