ข่าวประชาสัมพันธ์

ลงพื้นที่ตรวจประเมิน โครงการเพิ่มพื้นที่สีเขียวและการจัดการสิ่งแวดล้อมในวัด ประจำปี 2561

  • Print

02 05 61 3วันที่ 2 พฤษภาคม 2561 สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 6 (นนทบุรี) โดยส่วนส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อม ร่วมกับพระพุทธศาสนาจังหวัดปทุมธานี และ ทสจ. ปทุมธานี ลงพื้นที่ตรวจประเมินเพื่อให้คำแนะนำ โครงการเพิ่มพื้นที่สีเขียวและการจัดการสิ่งแวดล้อมในวัด ประจำปี 2561 ณ วัดมูลจินดาราม วัดขุมแก้ว และวัดพิรุณศาสตร์ ซึ่งเป็นการลงพื้นที่เพื่อให้คำแนะนำ และส่งเสริมให้กับวัดที่เข้าร่วมโครงการฯ โดยใช้เกณฑ์การประเมินจากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม New