ข่าวประชาสัมพันธ์

ลงพื้นที่ตรวจสอบแหล่งกำเนิดมลพิษ

  • Print

02 05 61 4วันที่ 2 พฤษภาคม 2561 สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 6 (นนทบุรี) โดยส่วนควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อม  ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลบางใหญ่ และเทศบาลตำบลบ้านบางม่วง ลงพื้นที่ตรวจสอบแหล่งกำเนิดมลพิษเบื้องต้น เพื่อตรวจคัดกรองแหล่งเป้าหมาย จำนวน 6 แห่ง ที่ดินจัดสรร 5 แห่ง  โรงงานอุตสาหกรรม 1 แห่ง ในพื้นที่วิกฤติอำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี ภายใต้โครงการตรวจสอบแหล่งกำเนิดมลพิษ ตามแนวคิดประชารัฐ เพื่อส่งเสริมให้ปฏบัติตามกฎหมายสิ่งแวดล้อม New