ข่าวประชาสัมพันธ์

จัดอบรมหลักสูตรการตอบโต้เหตุฉุกเฉินด้านสารเคมีและวัตถุอันตราย

Sertวันที่ 25 พฤษภาคม 2561 สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 6 (นนทบุรี) นำโดยนายวรพล จันทร์งาม  ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 6 (นนทบุรี) จัดอบรมหลักสูตรการตอบโต้เหตุฉุกเฉินด้านสารเคมีและวัตถุอันตราย ณ ห้อง Angora โรงแรมเวสต์เกต เรสซิเด้นท์  อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี  รับเกียรติจากนายสากล  ฐินะกุล  ผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานเปิดการอบรม และนางสุนีย์  ปิยะพันธุ์พงศ์  อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ บรรยายพิเศษ "นโยบายสนับสนุนและบูรณาการความร่วมมือการบริหารจัดการเหตุฉุกเฉินด้านสารเคมีและวัตถุอันตราย" กลุ่มเป้าหมาย สสภ./ ทสจ./ปภ.จังหวัด และเครือข่าย ทสม.ในเขตภาคกลาง ตะวันออกและตะวันตก จำนวนทั้งสิ้น 60 คน ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการอบรม คลิกที่นี่

Level Triple-A conformance, 
          W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0 Valid CSS!