ข่าวประชาสัมพันธ์

ลงพื้นที่ให้คำปรึกษา แนะนำ แก่องค์การบริหารส่วนตำบลลำโพและผู้ประกอบการ

27 06 61 6วันที่ 27 มิถุนายน 2561 สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 6 (นนทบุรี) โดยส่วนควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ร่วมกับกรมควบคุมมลพิษ ให้คำปรึกษา แนะนำ แก่องค์การบริหารส่วนตำบลลำโพและผู้ประกอบการ ในการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน กรณีระบบบำบัดน้ำเสียรวมของที่ดินจัดสรรเพื่อการอุตสาหกรรมปล่อยน้ำเสีย ส่งกลิ่นเหม็นรบกวนประชาชนผู้อยู่อาศัยใกล้เคียง ในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลลำโพ อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี New

Level Triple-A conformance, 
          W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0 Valid CSS!