ข่าวประชาสัมพันธ์

ลงพื้นที่ติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำทะเลชายฝั่ง

28 06 61 3วันที่ 28 มิถุนายน 2561 สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 6 (นนทบุรี)  โดยส่วนเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำทะเลชายฝั่ง ร่วมกับกรมควบคุมมลพิษ ณ พื้นที่เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร New

Level Triple-A conformance, 
          W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0 Valid CSS!