ข่าวประชาสัมพันธ์

ร่วมประชุมกับคณะกรรมการตรวจรับโครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลคุณภาพน้ำของสสภ1-16

28 06 61 01สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 6 (นนทบุรี) โดยส่วนเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อม ร่วมประชุมกับคณะกรรมการตรวจรับโครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลคุณภาพน้ำของสสภ1-16 ระยะที่ 2 เพื่อชี้แจงผลการพัฒนาโครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลคุณภาพน้ำของสสภ1-16 ระยะที่ 1 ให้บริษัทที่ปรึกษาฯและคณะกรรมการตรวจรับฯรับทราบข้อมูลเพิ่มเติม ณ ห้องประชุมสสภ.ชั้น 2 อาคารกรมควบคุมมลพิษNew

Level Triple-A conformance, 
          W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0 Valid CSS!