ข่าวประชาสัมพันธ์

ลงพื้นที่เก็บตัวอย่างน้ำประปาหมู่บ้าน ครั้งที่ 2

28 06 61 02วันที่ 28 มิถุนายน 2561 สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 6 (นนทบุรี) โดยส่วนวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อมร่วมกับส่วนทรัพยากรน้ำ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสิงห์บุรี ลงพื้นที่เก็บตัวอย่างน้ำประปาหมู่บ้าน ครั้งที่ 2 ภายใต้โครงการพัฒนาระบบมาตรฐานการตรวจสอบคุณภาพน้ำประปาหมู่บ้าน ณ อบต.วิหารขาว อบต.ไม้ดัด อบต.บ้านจ้า อบต.ท่าข้าม  อบต.น้ำตาลและ เทศบาลเมืองบางระจัน ส่งตรวจวิเคราะห์ที่ห้องปฏิบัติการสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 6 (นนทบุรี)และศูนย์ห้องปฎิบัติการกรมอนามัยซึ่งเป็นห้องปฏิบัติการเครือข่าย New

Level Triple-A conformance, 
          W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0 Valid CSS!