ข่าวประชาสัมพันธ์

ตรวจคุณภาพน้ำประปาหมู่บ้าน

02 07 61 1วันที่ 2 กรกฎาคม 2561 สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 6 (นนทบุรี)โดยส่วนวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม  ตรวจคุณภาพน้ำประปาหมู่บ้าน ครั้งที่2 ภายใต้โครงการพัฒนาระบบมาตรฐานการตรวจสอบคุณภาพน้ำประปาหมู่บ้าน จำนวน 14 ตัวอย่าง 

Level Triple-A conformance, 
          W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0 Valid CSS!