ข่าวประชาสัมพันธ์

ลงพื้นที่สำรวจสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยและติดตามประเมินผลการจัดการขยะมูลฝอยตกค้าง

02 07 61 3วันที่ 2 กรกฎาคม 2561 สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 6 (นนทบุรี) โดยส่วนส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อม สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนนทบุรี สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนนทบุรี และ อบจ. นนทบุรี ร่วมลงพื้นที่สำรวจสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยและติดตามประเมินผลการจัดการขยะมูลฝอยตกค้าง ปี 2561 ณ สถานที่กำจัดขยะมูลฝอยองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี

Level Triple-A conformance, 
          W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0 Valid CSS!