ข่าวประชาสัมพันธ์

ลงพื้นที่ตรวจสอบที่ตั้งโครงการที่เสนอรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

09 07 61 1วันที่ 9 กรกฎาคม 2561 สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 6 (นนทบุรี) โดยส่วนยุทธศาสตร์และแผนสิ่งแวดล้อม ร่วมลงพื้นที่ตรวจสอบที่ตั้งโครงการที่เสนอรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ณ ตำบลบางแม่นาง อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี โดยมีนายชลธี ยังตรง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธาน และผู้แทนจากหน่วยงานที่เป็นคณะกรรมการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมตรวจสอบที่ตั้งโครงการ New

Level Triple-A conformance, 
          W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0 Valid CSS!