ข่าวประชาสัมพันธ์

ลงพื้นที่ติดตาม ตรวจสอบ คัดเลือก ทสม. ดีเด่นระดับภาค

09 07 61 3วันที่ 9 กรกฎาคม 2561 สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 6 (นนทบุรี) โดยส่วนส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อม และคณะกรรมการตัดสินคัดเลือก ทสม. และเครือข่าย ทสม. ดีเด่นระดับภาค ประจำปี 2561 นำโดยนายสวัสดิ์ กิจจามัย อดีตผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสมุทรสาคร (ประธานคณะกรรมการ) และนางสาวเยาวนีย์ สุทธิพงศ์ อดีตผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดจันทบุรี (กรรมการ) ลงพื้นที่ติดตาม ตรวจสอบ คัดเลือก ทสม. ดีเด่นระดับภาค ณ สถานที่ตั้งของนางธนิสร แจ้งสนอง ทสม. ดีเด่นระดับจังหวัดสิงห์บุรี และเครือข่าย ทสม. ตำบลบางมัญ เครือข่าย ทสม. ดีเด่นระดับจังหวัดสิงห์บุรี ทั้งนี้ เพื่อคัดเลือกเป็นตัวแทนระดับภาค เข้าสู่การประกวดระดับประเทศต่อไป New

Level Triple-A conformance, 
          W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0 Valid CSS!