ข่าวประชาสัมพันธ์

ลงพื้นที่ตรวจสอบแหล่งกำเนิดมลพิษ พื้นที่วิกฤติ

10 07 61 1วันที่ 10 กรกฎาคม 2561 สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 6 (นนทบุรี) โดยส่วนควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อม  ลงพื้นที่ตรวจสอบแหล่งกำเนิดมลพิษ  พื้นที่วิกฤติ เทศบาลตำบลบ้านบางม่วง อำเภอบางใหญ่ ประเภทที่ดินจัดสรร ขนาดเกิน 100 ไม่เกิน  500 แปลง จำนวน 2 แห่ง ภายใต้โครงการตรวจสอบแหล่งกำเนิดมลพิษ  ตามแนวคิดประชารัฐ เพื่อส่งเสริมให้ปฏิบัติตามกฏหมายสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ เก็บตัวอย่างน้ำ จำนวน  2 ตัวอย่าง เพื่อตรวจวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการ New

Level Triple-A conformance, 
          W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0 Valid CSS!