ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงาน ฯลฯ จังหวัดนนทบุรี ครั้งที่ 7/2561

31 07 61 3วันที่ 31 กรกฎาคม 2561  เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมรัตนาธิเบศร์ ชั้น 5  ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี  :  ก่อนการประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงาน ฯลฯ จังหวัดนนทบุรี ครั้งที่ 7/2561  นายภานุ  แย้มศรี  ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี  พร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี  หัวหน้าส่วนราชการ  หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ  นายอำเภอ  และผู้เข้าร่วมประชุม ได้ฝึกปฏิบัติขั้นตอนต่างๆเกี่ยวกับการใช้หมวกในงานพิธี  เช่น  การสวมหมวก  การถอดหมวก  การถือหมวก  การวางหมวก  การแสดงความเคารพในขณะสวมหมวก (วันทยาหัตถ์)  และการทำความเคารพในขณะถือหมวก   ทั้งนี้ มีรอง ผอ.รมน.จังหวัดนนทบุรี(ท) และรองผู้บังคับการกรมทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานที่ 1 เป็นผู้แนะนำและสาธิตการปฏิบัติที่ถูกต้อง New

Level Triple-A conformance, 
          W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0 Valid CSS!