ข่าวประชาสัมพันธ์

สำรวจพื้นที่จัดกิจกรรมโครงการรักษ์โลก เลิกพลาสติก ลดโลกร้อน

01 08 61 2วันที่ 1 สิงหาคม 2561 สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 6 (นนทบุรี) โดยส่วนยุทธศาสตร์และแผนสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ตลาดรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ร่วมกับเจ้าหน้าที่เทศบาลนครรังสิต เพื่อประสานงานกิจกรรมโครงการรักษ์โลก เลิกพลาสติก ลดโลกร้อน ในพื้นที่เทศบาลนครรังสิต จังหวัดปทุมธานี New

Level Triple-A conformance, 
          W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0 Valid CSS!