ข่าวประชาสัมพันธ์

ลงพื้นที่ตลาดรังสิตเพื่อเก็บข้อมูลปริมาณถุงพลาสติกจากสถานประกอบการ

02 08 61 2วันที่ 2 สิงหาคม 2561 สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 6 (นนทบุรี) โดยส่วนยุทธศาสตร์และแผนสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ตลาดรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี เพื่อติดต่อประสานงาน เรื่อง การเก็บข้อมูลปริมาณถุงพลาสติกจากสถานประกอบการ กับเจ้าหน้าที่ บริษัท รังสิตร่วมพัฒนา จำกัด   ในพื้นที่ตลาดรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี New

Level Triple-A conformance, 
          W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0 Valid CSS!