ข่าวประชาสัมพันธ์

เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ มาตรการลด และคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ

06 08 61 1วันที่ 6 สิงหาคม 2561 สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 6 (นนทบุรี) โดยนายวรพล จันทร์งาม ผู้อำนวยการสำนักงานฯ และส่วนส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ มาตรการลด และคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ ณ โรงแรมรามา การ์เด้นส์ กรุงเทพมหานคร โดยมีพลเอกสุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นประธาน พร้อมมอบนโยบาย “มาตรการลด และคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ” แก่ผู้บริหารและเจ้าน้าที่หน่วยงานภายใต้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และผู้แทนกระทรวงอื่นกว่า 500 คน โดยให้หน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศมีการดำเนินกิจกรรมการลด คัดแยกขยะมูลฝอยภายในสำนักงานเพื่อเป็นแบบอย่างแก่ประชาชนและภาคเอกชน ซึ่ง  มีแนวทางบูรณาการร่วมกับ กพร. ในการกำหนดเป็นตัวชี้วัดของหน่วยงานภาครัฐต่อไป New

Level Triple-A conformance, 
          W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0 Valid CSS!