ข่าวประชาสัมพันธ์

ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ "ความร่วมมือในการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม"

07 08 61 2วันที่ 7 สิงหาคม 2561 สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 6 (นนทบุรี) นำโดยนายวรพล จันทร์งาม ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 6 (นนทบุรี) พร้อมด้วยส่วนเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อม และส่วนส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ "ความร่วมมือในการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม"  โดยมีนางสุวรรณา เตียรถ์สุวรรณ รองอธิบดีกรมควบคุมมลพิษ เป็นประธานเปิดการประชุม ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ กรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นการอภิปราย  เรื่อง ขยะมูลฝอย น้ำ อากาศ  ข้อเสนอภารกิจที่จะดำเนินการร่วมกัน รวมถึงแนวทางการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 New

Level Triple-A conformance, 
          W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0 Valid CSS!