ข่าวประชาสัมพันธ์

เข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตร " การตรวจติดตามคุณภาพภายใน(ตามมาตรฐาน ISO 19011) เพื่อรองรับข้อกำหนดISO/IEC 17052:2017

  • Print
07 08 61 4วันที่ 6-7 สิงหาคม 2561สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 6 (นนทบุรี)โดยส่วนวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตร " การตรวจติดตามคุณภาพภายใน(ตามมาตรฐาน ISO 19011) เพื่อรองรับข้อกำหนดISO/IEC 17052:2017 ณ โรงแรมมาริไทม์ ปาร์ค แอนด์ สปา รีสอร์ท จ. กระบี่ มีเจ้าหน้าที่ส่วนวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม สสภ.1-16 เข้าร่วมการอบรม New