ข่าวประชาสัมพันธ์

เข้าร่วมโครงการอบรมความรู้เกี่ยวกับงานพระราชพิธี งานรัฐพิธี งานพิธีและงานศาสนพิธี จังหวัดนนทบุรี

  • Print

07 08 61 5วันที่ 7 สิงหาคม 2561 สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 6 (นนทบุรี) โดยส่วนอำนวยการ เข้าร่วมโครงการอบรมความรู้เกี่ยวกับงานพระราชพิธี งานรัฐพิธี งานพิธีและงานศาสนพิธี จังหวัดนนทบุรี โดยมีผู้ว่าราขการจังหวัดนนทบุรีเป็นประธานพิธีเปิดการอบรมฯ มีผู้เข้าร่วมอบรมฯ จำนวน 200 คน บรรยายโดยวิทยากรจากสำนักพระราชวัง New