ข่าวประชาสัมพันธ์

เตรียมความพร้อมช่วยเหลือประชาชนภาวะอุทกภัย

14 08 61 1วันที่ 14 สิงหาคม 2561 นายวรพล จันทร์งาม ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 6 (นนทบุรี) สั่งการเตรียมความพร้อมช่วยเหลือประชาชนภาวะอุทกภัยโดยมอบหมายให้นางสมจิตต์ บัวเทศ ผู้อำนวยการส่วนควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อม และส่วนยุทธศาสตร์และแผนสิ่งแวดล้อม พร้อมนักศึกษาฝึกประสบการณ์ จัดทำน้ำจุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพ  จำนวน 80 ขวด ขนาด 1,500 มิลลิลิตร จำนวน 60 ขวด และขนาด 600 มิลลิลิตร จำนวน 20 ขวด New

Level Triple-A conformance, 
          W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0 Valid CSS!