ข่าวประชาสัมพันธ์

ร่วมประชุมคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

14 08 61 2วันที่ 14 สิงหาคม 2561 สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 6 (นนทบุรี) โดยนายวรพล  จันทร์งาม  ผู้อำนวยการสำนัก และเจ้าหน้าที่ส่วนยุทธศาสตร์และแผนสิ่งแวดล้อม และส่วนเฝ้าระวังและเตือนภัย เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ด้านอาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน จังหวัดปทุมธานี ครั้งที่ 8/2561 เพื่อพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม พื้นที่อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี โดย ดร.พินิจ  บุญเลิศ  ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานการประชุม New

Level Triple-A conformance, 
          W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0 Valid CSS!