ข่าวประชาสัมพันธ์

ตรวจสอบและตรวจวัดเสียง เรื่องร้องเรียน

14 08 61 4วันที่ 14 สิงหาคม 2561 สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 6 (นนทบุรี) โดยส่วนควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลบางใหญ่ตรวจสอบและตรวจวัดเสียง เรื่องร้องเรียน กรณีบ้านประชาชนเปิดน้ำพุให้กระทบพื้นก่อให้เกิดเสียงดังรบกวนประชาชนผู้อยู่อาศัยใกล้เคียง ในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางใหญ่ อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี โดยส่วนควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อมได้ทำการตรวจวัดเสียงที่บ้านผู้ร้อง จำนวน 2 จุด  เพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหาดังกล่าว New

Level Triple-A conformance, 
          W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0 Valid CSS!