ข่าวประชาสัมพันธ์

ลงพื้นที่และประสานงาน เพื่อเตรียมการจัดกิจกรรมรณรงค์

14 08 61 5วันที่ 14 สิงหาคม 2561 สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 6(นนทบุรี) โดยนายวรพล  จันทร์งาม  ผู้อำนวยการสำนัก และคณะเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่และประสานงาน บริษัท รังสิตร่วมพัฒนา จำกัด เพื่อเตรียมการจัดกิจกรรมรณรงค์ โครงการรักษ์โลก เลิกพลาสติก ลดโลกร้อน ณ ตลาดรังสิต จังหวัดปทุมธานี New

Level Triple-A conformance, 
          W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0 Valid CSS!