ข่าวประชาสัมพันธ์

รับมอบอลูมิเนียม

23 08 61 1วันที่ 23 สิงหาคม 2561 สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 6 (นนทบุรี) ได้รับมอบอลูมิเนียม จาก นายเกรียงศักดิ์ สวนจันทร์  ข้าราชการบำนาญเทศบาลบางกรวย เป็นตัวแทนจากร้านอาหารศรีสุววรณริมน้ำ บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร เพื่อทำขาเทียม New

Level Triple-A conformance, 
          W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0 Valid CSS!