ข่าวประชาสัมพันธ์

ทำความดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม

28 08 61 1ประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อน โครงการ “ทำความดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม” ภายใต้โครงการเมืองสวยใส ไร้มลพิษ ประจำปี 2561 วัน อังคาร ที่ 28 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 6 (นนทบุรี) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนโครงการ “ทำความดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม”ภายใต้โครงการเมืองสวยใส ไร้มลพิษ ประจำปี 2561 เพื่อถ่ายทอดแนวทางการดำเนินงานและสร้างความเข้าใจโครงการ “ทำความดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม”ระดับพื้นที่  โดยผู้ช่วยปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายชานนท์ คำทอง เป็นประธานในพิธีเปิด และได้รับเกียรติวิทยากร ร่วมเสวนา มาตรการ แนวทาง “ทำความดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม” จากสถาบันการจัดการบรรจุภัณฑ์และรีไซเคิลเพื่อสิ่งแวดล้อม สมาคมสร้างสรรค์ไทย (ตาวิเศษ) และกรมควบคุมมลพิษ    
        มีผู้เข้าร่วมประชุม 120 คน ประกอบด้วย  คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  องค์การบริหารส่วนจังหวัด  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ประธาน ทสม.ในพื้นที่รับผิดชอบ 5 จังหวัด ได้แก่ สิงห์บุรี อ่างทอง พระนครศรีอยุธยา ปทุมธานี นนทบุรี

Level Triple-A conformance, 
          W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0 Valid CSS!