ข่าวประชาสัมพันธ์

ร่วมประเมินโรงเรียนต้นแบบด้านการจัดการขยะมูลฝอย แบบครบวงจร

28 08 61 2วันที่ 28 สิงหาคม 2561 สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 6 (นนทบุรี) โดยส่วนยุทธศาสตร์และแผนสิ่งแวดล้อม ร่วมประเมินโรงเรียนต้นแบบด้านการจัดการขยะมูลฝอย แบบครบวงจร (Nakornnont Waste School Award) ตามโครงการจัดการขยะมูลฝอยอย่างยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ในฐานะคณะกรรมการตัดสินกิจกรรม กับเทศบาลนครนนทบุรี New

Level Triple-A conformance, 
          W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0 Valid CSS!