ข่าวประชาสัมพันธ์

ร่วมประชุมเตรียมการรับมือสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 ในกรุงเทพมหาครและปริมณฑล

28 08 61 3วันที่ 28 สิงหาคม 2561 สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 6 (นนทบุรี)  โดยส่วนเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมประชุมเตรียมการรับมือสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 ในกรุงเทพมหาครและปริมณฑล ณ อาคารกรมควบคุมมลพิษ โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้
1. สถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5
2. การนำเสนอมาตรการ และแผนการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5  ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  เช่น กรมควบคุมมลพิษ กรมอนามัย กองบังคับการตำรวจจราจร กรมอนามัย กรมควบคุมโรค กรมการขนส่งทางบก กรุงเทพมหานคร เป็นต้น
3. กรมควบคุมมลพิษ ได้ยกร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5  ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาให้ความเห็นชอบมาตรการก่อน/ เมื่อเกิด /หลังเกิดสถานการณ์ PM2.5 ในบรรยากาศ มาตรการระยะยาว รวมถึง กลไกการกำกับดูแล และแนวทางการแจ้งเตือนต่อประชาชน ซึ่งหลังจากนี้จะเสนอต่อคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ และคณะรัฐมนตรีพิจารณาตามลำดับ New

Level Triple-A conformance, 
          W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0 Valid CSS!