ข่าวประชาสัมพันธ์

ลงพื้นที่ติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำในพื้นที่วิกฤตจังหวัดนนทบุรี

28 08 61 5วันที่ 28-29 สิงหาคม 2561 สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 6 (นนทบุรี) โดยส่วนเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำในพื้นที่วิกฤตจังหวัดนนทบุรี โดยเก็บตัวอย่างน้ำในพื้นที่อำเภอเมือง ปากเกร็ด บางใหญ่ บางบัวทอง บางกรวย ทั้งหมด 21 ตัวอย่าง ส่งตรวจวิเคราะห์ห้องปฏิบัติการของสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 6 (นนทบุรี) New

Level Triple-A conformance, 
          W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0 Valid CSS!