ข่าวประชาสัมพันธ์

ลงพื้นที่ติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำในพื้นที่น้ำประปาหมู่บ้าน จังหวัดสิงห์บุรี

28 08 61 6วันที่ 28-29 สิงหาคม 2561 สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 6 (นนทบุรี) โดยส่วนวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำในพื้นที่น้ำประปาหมู่บ้าน จังหวัดสิงห์บุรี โดยเก็บตัวอย่างน้ำในพื้นที่ อบต. บางกระบือ อบต.แม่ลา อบต.โพกรวม และเทศบาลบางระจัน  ส่งตรวจวิเคราะห์ห้องปฏิบัติการของสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 6 (นนทบุรี) New

Level Triple-A conformance, 
          W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0 Valid CSS!