ข่าวประชาสัมพันธ์

ร่วมตรวจราชการแบบบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

  • Print

29 08 61 1วันที่ 29 สิงหาคม 2561 สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 6 (นนทบุรี) นายวรพล จันทร์งาม ผู้อำนวยการสำนักฯ รับมอบหมายจากผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม(นายสากล ฐินะกุล) ร่วมตรวจราชการแบบบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รอบที่ 2 ของผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขต 1 (พันตำรวจโท เธียรรัตน์ วิเชียรสรรค์) และผู้ตรวจราชการกระทรวง ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 3 อาคาร 4 ชั้น ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และได้ให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ำ ในช่วงที่มีการระบายน้ำท่วมขังจากทุ่งรับน้ำลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะควรคำนึงถึงคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำที่รองรับด้วยเพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมโดยรวม New