ข่าวประชาสัมพันธ์

ลงพื้นที่ตรวจสอบการติดตั้งสถานีตรวจวัดคุณภาพน้ำอัตโนมัติ

24 09 61 1วันที่ 24 กันยายน 2561 สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 6 (นนทบุรี) โดยส่วนเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อม ร่วมลงพื้นที่ตรวจสอบการติดตั้งสถานีตรวจวัดคุณภาพน้ำอัตโนมัติ บริเวณคลองอู่ตะเภา ต.พะตง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา เพื่อประกอบการตรวจรับงานฯ New

Level Triple-A conformance, 
          W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0 Valid CSS!