ข่าวประชาสัมพันธ์

ร่วมงานรัฐพิธีวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

01 10 61 1วันที่ 1 ตุลาคม 2561 สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 6 (นนทบุรี) เข้าร่วมงานรัฐพิธีวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 5 เทศบาลนครนนทบุรี อำเภอเมือง  จังหวัดนนทบุรี  ทั้งนี้ มีนายภานุ  แย้มศรี  ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานในพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ  จุดธูป เทียน เครื่องทองน้อย กล่าวคำถวายราชสดุดี  และถวายความเคารพ New

Level Triple-A conformance, 
          W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0 Valid CSS!