ข่าวประชาสัมพันธ์

ร่วมงานรัฐพิธีวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

  • Print

01 10 61 1วันที่ 1 ตุลาคม 2561 สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 6 (นนทบุรี) เข้าร่วมงานรัฐพิธีวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 5 เทศบาลนครนนทบุรี อำเภอเมือง  จังหวัดนนทบุรี  ทั้งนี้ มีนายภานุ  แย้มศรี  ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานในพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ  จุดธูป เทียน เครื่องทองน้อย กล่าวคำถวายราชสดุดี  และถวายความเคารพ New