ข่าวประชาสัมพันธ์

ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าการติดตั้งสถานีตรวจวัดคุณภาพน้ำอัตโนมัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

07 11 61 4วันที่ 7 พฤศจิกายน 2561 สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 6 (นนทบุรี) โดยส่วนเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าการติดตั้งสถานีตรวจวัดคุณภาพน้ำอัตโนมัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ในพื้นที่สสภ.13 ณ แม่น้ำระยอง(คลองใหญ่) บริเวณถนนเทศบาล 1 ต.บ้านค่าย อ.บ้านค่าย จ.ระยอง New

Level Triple-A conformance, 
          W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0 Valid CSS!