ข่าวประชาสัมพันธ์

ลงพื้นที่ตรวจสอบกรณีเรื่องร้องเรียนห้องแช่เย็นของสถานประกอบการก่อให้เกิดเสียงดังรบกวนประชาชนผู้อยู่อาศัยใกล้เคียง

07 11 61 5วันที่ 7 พฤศจิกายน 2561 สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 6 (นนทบุรี) โดยส่วนควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลบึงคำพร้อย อำเภอลูกกา จังหวัดปทุมธานี ประสานข้อมูลและสำรวจพื้นที่เพื่อติดตั้งเครื่องตรวจวัดเสียงรบกวน กรณีเรื่องร้องเรียนห้องแช่เย็นของสถานประกอบการก่อให้เกิดเสียงดังรบกวนประชาชนผู้อยู่อาศัยใกล้เคียง ขณะเข้าตรวจสอบผู้ร้องไม่สะดวกให้คณะเจ้าหน้าที่ติดตั้งเครื่องตรวจวัดเสียงได้ คณะเจ้าหน้าที่จะประสานเข้าตรวจสอบและติดตั้งเครื่องวัดเสียงในโอกาสต่อไป New

Level Triple-A conformance, 
          W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0 Valid CSS!