ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมเพื่อระดมความคิดเห็นในการวางและจัดทำผัง ครั้งที่ 2

08 11 61 1วันที่ 8 พฤศจิกายน 2561 นางสาวผุสดี เยี่ยมสวัสดิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 6 (นนทบุรี) มอบหมายให้ผู้อำนวยการส่วนเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อม ประชุมเพื่อระดมความคิดเห็นในการวางและจัดทำผัง ครั้งที่ 2 (จังหวัดนนทบุรี) ภายใต้โครงการวางผังการระบายน้ำจังหวัดในลุ่มน้ำเจ้าพระยา (จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ลพบุรี ปทุมธานี นนทบุรี และกรุงเทพมหานคร) รับผิดชอบโครงการโดยกรมโยธาธิการและผังเมือง นำเสนอโดยบริษัทวอเตอร์ ดีเว็ลลัฟเมนท์ คอนซัลแท็นส์ กรุ๊ป จำกัด โดยมีนายชลธี ยังตรง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ให้เกียรติเป็นประธาน ณ โรงแรมเวสต์เกต เรสซิเด้นท์ อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี สาระที่สำคัญเพื่อร่วมให้ข้อคิดเห็นในการรจัดทำแผนหลักระบบน้ำเพื่อการแก้ปัญหาการระบายน้ำ การป้องกัน และการบรรเทาอุทกภัยของลุ่มน้ำเจ้าพระยา ที่คาบอุบัติอุทกภัย 100 ปี และนำแผนหลักฯ มาจัดทำร่างผังการระบายน้ำลุ่มน้ำเจ้าพระยา ร่างผังการระบายน้ำของจังหวัดนนทบุรี่ และร่างผังอื่นที่เกี่ยวข้อง New

Level Triple-A conformance, 
          W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0 Valid CSS!