ข่าวประชาสัมพันธ์

เป็นวิทยากรในงานประชุมโครงการลดและคัดแยกขยะมูลฝอย

08 11 61 2วันที่ 8 พฤศจิกายน 2561 สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 6 (นนทบุรี) โดยผู้อำนวยส่วนส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อม และเจ้าหน้าที่ เป็นวิทยากรในงานประชุมโครงการลดและคัดแยกขยะมูลฝอย เทศบาลตำบลไทรม้า จังหวัดนนทบุรี ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลไทรม้า เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับวิธีการลด คัดแยก และนำขยะมูลฝอยไปใช้ประโยชน์โดยกระบวนการมีส่วนร่วม แก่ผู้นำชุมนุม นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร ผู้ประกอบการและประชาชนทั่วไป New

Level Triple-A conformance, 
          W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0 Valid CSS!