ข่าวประชาสัมพันธ์

ร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐิน พระราชทาน ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

09 11 61 1วันที่ 9 พฤศจิกายน 2561 สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 6 (นนทบุรี) นำโดยนางสาวผุสดี เยี่ยมสวัสดิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานฯ และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐิน พระราชทาน ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ณ วัดบุปผารามวรวิหาร แขวงวัดกัลป์ยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพฯ New

Level Triple-A conformance, 
          W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0 Valid CSS!