ข่าวประชาสัมพันธ์

ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าการติดตั้งสถานีตรวจวัดคุณภาพน้ำอัตโนมัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

09 11 61 2วันที่ 9 พฤศจิกายน 2561 สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 6 (นนทบุรี) โดยส่วนเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าการติดตั้งสถานีตรวจวัดคุณภาพน้ำอัตโนมัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ในพื้นที่สสภ.8 ณ แม่น้ำเพชรบุรี บริเวณสถานีดับเพลิงเทศบาลเมืองเพชรบุรี ต.คลองกระแชง อ.เมือง จ.เพชรบุรี New

Level Triple-A conformance, 
          W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0 Valid CSS!