ข่าวประชาสัมพันธ์

ร่วมถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปีพุทธศักราช 2561

12 11 61 1วันที่ 12 พฤศจิกายน 2561 สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ (นนทบุรี) เข้าร่วมถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปีพุทธศักราช 2561 โดยมีเจ้าภาพคือ สำนักงานคณะกรรมการการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร) ณ วัดเขมาภิรตาราม พระอารามหลวง จังหวัดนนทบุรี New

Level Triple-A conformance, 
          W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0 Valid CSS!