ข่าวประชาสัมพันธ์

ร่วมงาน "วันพระบิดาแห่งฝนหลวง" ประจำปี พ.ศ. 2561

14 11 61 1วันที่ 14 พฤศจิกายน 2561 สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 6 (นนทบุรี) นำโดยนางสาวผุสดี เยี่ยมสวัสดิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานฯ และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมงาน "วันพระบิดาแห่งฝนหลวง" ประจำปี พ.ศ. 2561 เพื่อถวายแด่พระบาท​สมเด็จ​พระปรมินทร​มหาภูมิพลอดุลยเดช​ บรมนาถบพิตร ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 5 เทศบาล​นครนนทบุรี​ New

Level Triple-A conformance, 
          W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0 Valid CSS!