ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรมธนาคารขยะรีไซเคิล กิจกรรม 5ส และรับประทานปิ่นโต

  • Print

14 11 61 2วันที่ 14 พฤศจิกายน 2561 สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 6 (นนทบุรี) นำโดยนางสาวผุสดี เยี่ยมสวัสดิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานฯ และเจ้าหน้าที่ ร่วมกิจกรรมกิจกรรมธนาคารขยะรีไซเคิล เพื่อส่งเสริมและสร้างจิตสำนักในการการคัดแยกขยะ ปริมาณขยะ 190.1 กิโลกรัม กิจกรรม 5ส เจ้าหน้าที่ร่วมแรงร่วมใจช่วยกันรักษาความสะอาด และปลูกพืชผักสวนครัวไว้รับประทานบริเวณโดยรอบอาคารสำนักงานฯ  และรับประทานปิ่นโต เพื่อลดการใช้ถุงพลาสติกและกล่องโฟม New