ข่าวประชาสัมพันธ์

ร่วมประชุมคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ด้านอาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชนจังหวัดปทุมธานี ครั้งที่ 10/2561

15 11 61 1วันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 6 (นนทบุรี) โดยผู้อำนวยการสำนัก นางสาวผุสดี  เยี่ยมสวัสดิ์ และเจ้าหน้าที่ส่วนยุทธศาสตร์    เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ด้านอาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชนจังหวัดปทุมธานี ครั้งที่ 10/2561 เพื่อพิจารณาโครงการในพื้นที่ตำบลบางกะดี อำเภอเมือง ณ ห้องประชุมราชสีห์บัวหลวง ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี โดยนายพินิจ บุญเลิศ ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานการประชุม New

Level Triple-A conformance, 
          W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0 Valid CSS!