ข่าวประชาสัมพันธ์

ร่วมประชุมคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ด้านอาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชนจังหวัดปทุมธานี ครั้งที่ 10/2561

  • Print

15 11 61 1วันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 6 (นนทบุรี) โดยผู้อำนวยการสำนัก นางสาวผุสดี  เยี่ยมสวัสดิ์ และเจ้าหน้าที่ส่วนยุทธศาสตร์    เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ด้านอาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชนจังหวัดปทุมธานี ครั้งที่ 10/2561 เพื่อพิจารณาโครงการในพื้นที่ตำบลบางกะดี อำเภอเมือง ณ ห้องประชุมราชสีห์บัวหลวง ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี โดยนายพินิจ บุญเลิศ ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานการประชุม New