ข่าวประชาสัมพันธ์

ลงพื้นที่ตรวจวัดระดับเสียงรบกวนจากสถานประกอบการค้าเหล็ก

15 11 61 2วันที่ 15 พฤศจิกายน 2561 สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 6 (นนทบุรี) โดยส่วนควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ร่วมกับเทศบาลนครนนทบุรี  ลงพื้นที่ตรวจวัดระดับเสียงรบกวนจากสถานประกอบการค้าเหล็ก เป็นเสียงดังรบกวนจากเครน และการขนถ่ายเหล็ก  ช่วงเวลา  10.00 น. - 18.00 น.ซอยรัตนาธิเบศร์ 40 ต.บางกระสอ อ.เมือง จ.นนทบุรี  เพื่อหาค่าระดับเสียงขณะมีการรบกวน  ระดับเสียงพื้นฐาน แล้วคำนวณค่าระดับการรบกวน ซึ่งเทศบาลนครนนทบุรีจะดำเนินการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535  ต่อไป New

Level Triple-A conformance, 
          W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0 Valid CSS!