ข่าวประชาสัมพันธ์

ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างศักยภาพเครือข่ายระดับจังหวัดและภูมิภาค

16 11 61 2วันที่ 15-16 พฤศจิกายน 2561 สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 6 (นนทบุรี) โดยส่วนส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อมและส่วนยุทธศาสตร์และแผนสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างศักยภาพเครือข่ายระดับจังหวัดและภูมิภาคในการวิเคราะห์ความเหมาะสมเบื้องต้นกรณีชุดโครงการ ณ โรงแรม รามา การ์เดน กรุงเทพฯ New

Level Triple-A conformance, 
          W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0 Valid CSS!