ข่าวประชาสัมพันธ์

ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน

  • Print

21 11 61 1วันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 6 (นนทบุรี) โดยนางสาวผุสดี เยี่ยมสวัสดิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานฯ และเจ้าหน้าที่ส่วนส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน ณ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพมหานคร เพื่อทำความเข้าใจแนวทางความร่วมมือการดำเนินงานเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน ร่วมวางแผนที่จะดำเนินงานปีงบประมาณ 2562 และบูรณาการขับเคลื่อนงานตามภารกิจด้านสิ่งแวดล้อมที่มีประสิทธิภาพร่วมกันระหว่างกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาค และสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด New