ข่าวประชาสัมพันธ์

ร่วมสัมมนาเผยแพร่ความรู้และรับฟังความคิดเห็นการดำเนินงานระบบซื้อขายสิทธิในการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

  • Print

23 11 61 1วันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 6 (นนทบุรี) โดยผู้อำนวยการสำนัก นางสาวผุสดี  เยี่ยมสวัสดิ์ และเจ้าหน้าที่ส่วนยุทธศาสตร์และแผนสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมสัมมนาเผยแพร่ความรู้และรับฟังความคิดเห็นการดำเนินงานระบบซื้อขายสิทธิในการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ครั้งที่ 3  ณ ห้องลาดพร้าว ชั้นเอ็ม โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลพลาซ่าลาดพร้าว กรุงเทพฯ New